Past Perfect Tense Nedir ?Geçmişte meydana gelmiş olaylardan daha öncekini anlatmak için kullanılır

Özne + had v3 + nesne

Örnek : After my parents had won the competition , they bought a new house.

(Yarışmayı kazandıktan sonra ebeveynlerim yeni bir ev aldı.)

Burada iki tarafın da geçmişte yaşanmış olmasına rağmen yarışmayı kazanma eylemi daha önce gerçekleştiği için past perfect kullanıyoruz.

Örnek 2: When I looked out of the window , the rain had stopped.
out of: -den dışarı
(Camdan dışarı baktığımda yağmur durmuştu)


Burada da iki tarafın geçmişte yaşanmış olmasına rağmen yağmurun durma eylemi daha önce gerçekleştiği için past perfect kullanıyoruz.Yorum Gönderme

0 Yorumlar