Anlamları İle Birlikte 20 İngilizce Kelime


1. Curious: Meraklı 

My old neighbours are so curious that they ask me questions all day long.
(Yaşlı komşularım o kadar meraklılar ki bana bütün gün soru soruyorlar)2.Cuisine: Yemek pişirme sanatı , mutfak 


The cuisine of China is awful. 
(Çin mutfağı berbat)3.Duty: Görev 


His duty is washing the dishes
(Onun görevi bulaşıkları yıkamak)4.Cute: Sevimli


Mr. Erikson is carrying a cute baby.
(Bay Erikson sevimli bir bebek taşıyor)5.Extend: Uzatmak, uzanmak , uzamak


They can extend their holiday for a day.
(Tatillerini 1 gün uzatabilirler)6.Broad: Geniş 


All girls love the men who has broad shoulders.
(Bütün kızlar geniş omuzlu erkekleri sever)7.Guilt: Suç , suçluluk


The robber's guilt wasn't proved so she went free.
(Hırsızın suçu kanıtlanmadı bu yüzden serbest kaldı)8.Just: Adil


He don't think it is a just decision.
(Adil bir karar olduğunu düşünmüyor)9.Justice: Adalet , hukuk


Public of France wanted justice
(Fransız halkı adalet istedi)10.Murderer: Katil


The murderer was arrested last night.
(Katil dün gece tutuklandı)11.Overcome: Üstesinden gelmek


I believe in you , you can overcome all your problems.
(Ben sana inanıyorum , sen bütün problemlerinin üstesinden gelebilirsin)12.Pullover: Süveter, Kazak


I bought a pullover yesterday
(Dün bir süveter aldım)13.Flat: Düz , daire(ev anlamındaki)

Earth is flat. (Dünya düzdür)
We bought a new flat yesterday 
(Dün yeni bir daire aldık)14.Lamb: Kuzu

We have a cute lamb
(Küçük bir kuzumuz var)15.Synonym: Eş anlamlı

The words "small" and "little" are synonyms
("Küçük" ve "ufak" kelimeleri eş anlamlıdır)16.Swear: Yemin etmek , küfür etmek

I swear i didn't stole your wallet
(Yemin ederim ki cüzdanını çalmadım)
Swearing people is wrong
(İnsanlara küfür etmek yanlıştır)17.Round: Yuvarlak

Earth isn't round
(Dünya yuvarlak değildir)18.Pupil: Öğrenci

There are more than 500 pupils in my school.
(Okulumda 500'den fazla öğrenci var)19.Swan: Kuğu

Swans are usually white animals.
(Kuğular genellikle beyaz hayvanlardır)20.Bury: Gömmek 

The dead man was buried yesterday.
(Ölü adam dün gömüldü)

Yorum Gönderme

0 Yorumlar