"Fosil Yakıtlar" İngilizce Okuma Parçası (Türkçe Çevirisiyle)

İlk önce ingilizcesini okuyup sonra ise türkçesini okuyarak hatalarınızı tespit edebilirsiniz.


Fossil Fuels

Fossil fuels are the most common sources of energy. We have been using them since the Industrial Revolution.People around the world started burning coal , oil , and natural gas 100 years ago, to heat their homes and to power factories and vehicles.And today, people are using these fossil fuels for most of their energy needs.But there is a big problem: burning fossil fuels releases carbon dioxide into the atmosphere  and causes global warming.Therefore, our climate is changing now. Hopefully , scientists and governments will have found ways to stop climate change in two years' time.Fosil Yakıtlar

Fosil yakıtlar en yaygın enerji kaynaklarıdır. Biz fosil yakıtları sanayi devriminden beri kullanıyoruz.İnsanlar evlerini ısıtmak ve fabrikalara ve araçlara güç sağlamak için 100 yıl önce kömür , yağ ve doğal gaz yakmaya başladılar. Ve bugün, insanlar bu fosil yakıtları enerji ihtiyaçlarının çoğunda kullanıyorlar. Fakat büyük bir problem var : fosil yakıtları yakmak atmosfere karbondioksit yayıyor ve küresel ısınmaya yol açıyor.Bu yüzden şu an iklimimiz değişiyor.Umarım bilim insanları ve devletler 2 yıla kadar iklim değişimini durdurma yollarını bulmuş olurlar.

Diğer okuma parçalarına buradan ulaşabilirsiniz

Yorum Gönderme

0 Yorumlar