Günlük Hayatta İşinize Yaraycak 10 Tane İngilzce Phrasal Verb

Öncelikle Phrasal Verb Nedir?
İngilizce fiillere on , out , of , with ,away gibi preposition'lar (edat) ekleyerek oluşturduğumuz  2 - 3 kelimeden oluşan kelime gruplarıdır.

1.Deal with: Uğraşmak , baş etmek , üstesinden gelmek
Örnek Cümle:
He can deal with his problems.
(Kendi sorunlarıyla baş edebilir)

2.Figure out: Halletmek , çözmek , anlamak
Örnek Cümle:
I can't figure out why she behaves like this.
(Neden böyle davrandığını anlayamıyorum)

3.Look after: Benzemek
Örnek Cümle:
Emre looks after his dad 
(Emre babasına benziyor)

4.Pay off: Borç ödemek , öç almak
Örnek Cümle:
I always pay off my credit card debt in time.
(Her zaman kredi kartı borcumu zamanında öderim)

5.Give up: Pes etmek
Örnek Cümle:
If I lose again i will give up.
(Eğer tekrar kaybedersem pes edeceğim)

6.Call off: Durdurmak , iptal etmek
Örnek Cümle:
The police called off the search for missing boy.
(Polis , kayıp çocuğun aranmasını durdurdu)

7.Give off: Yaymak , çıkarmak (koku,duman vb.)
Örnek Cümle:
The flowers in my kitchen give off lovely fragrance .
(Mutfağımdaki çiçekler hoş bir koku yayıyorlar)

8.Grow up: Büyümek
Örnek Cümle:
grew up in a big city.
(Büyük bir şehirde büyüdüm)

9.Show off: Gösteriş yapmak, hava atmak
Örnek Cümle:
Alex was showing off his new car.
(Alex yeni arabasıyla hava atıyordu)

10.Turn on: Açmak (cihaz , ışık , vb.)
Örnek Cümle:
As soon as i turned on the lights my sister woke up
(Ben ışıkları açar açmaz kız kardeşim uyandı)

Yorum Gönderme

0 Yorumlar