İngilizce Etken-Edilgen Konusu (Active-Passive)

Öncelikle Etken Cümle Ve Edilgen Cümle Nedir?

Etken Cümle: Eylemi neyin/kimin yaptığı bellidir.

Edilgen Cümle: Eylemi neyin/kimin yaptığı belli değildir.Eylemde bilinmezlik veya başkası tarafından yapılma anlamı vardır.


Etken bir cümleyi edilgen hale dönüştürmek için:


1.Etken cümlenin nesnesi edilgen cümlenin öznesi haline getirilir.
Örnek

Etken: Ali ate all the food. (Ali yemeğin tamamını yedi)
Bu cümlenin öznesi ali , nesnesi ise all the food olduğu için ikisinin yerini değiştiriyoruz.

Edilgen: All the food was eaten by Ali. (Bütün yemek Ali tarafından yendi) 


2.Etken fiil edilgen fiile dönüştürülür.Bunun için etken fiilin bulunduğu cümle hangi zamanda ise "be" fiilinin uygun çekimi (am,is.are,was,were,been) ve ardından fiilin 3. hali kullanılır.
Örnek:

Etken: Ali ate all the food.(Ali yemeğin tamamını yedi)
Burada cümleyi edilgene dönüştürürken cümle geçmiş zamanda kurulduğu için fiilin başına be fiilinin geçmiş zaman halini (was,were) , Ali tekil bir şahıs olduğu için ise fiilden önce "was" eklememiz gerekiyor.Sonra da "eat" fiilinin 3. hali olan "eaten" eklememiz gerekiyor.

Edilgen: All the food was eaten by Ali.(Bütün yemek Ali tarafından yendi)  

3.Etken cümlenin öznesi edilgen cümlenin sonuna by+özne şeklinde eklenir.By  tarafından anlamına gelir.
Örnek:

Etken: Ali ate all the food.(Ali yemeğin tamamını yedi)

Edilgen: All the food was eaten by Ali(Bütün yemek Ali tarafından yendi) 

4.Eğer etken cümlenin öznesi bilinmiyorsa,önemsizse ya da zaten anlaşılıyorsa bu özne edilgene çevirirken tamamen atılır ve "by phrase" kullanmaya gerek kalmaz.
Örnek:

Etken: They produce bikes in that factory. (Bu fabrikada bisiklet üretiyorlar)

Edilgen: Bikes are produced in that factory.(Bu fabrikada bisiklet üretiliyor)
Burada önemli olan bisikletleri kimin ürettiği değil nerede üretildiği olduğu için cümle sonuna "by them" eklemek gereksizdir.

Farklı Zamanlarda Edilgen Cümle Örnekleri
Etken hali: They paint the house. (Paint: Boyamak)


Edilgen: 

Soru Hali: Is the house painted? (Ev boyanıyor mu?)

Simple Present : The house is painted.  (Ev boyanıyor)
Soru Hali: Is the house painted? (Ev boyanıyor mu?)

Present Continuous: The house is being painted.(Ev boyanıyor)
Soru Hali: Soru Hali: Is the house being painted? Ev boyanıyor mu?

Simple Past: The house was painted.(Ev boyandı)
Soru hali: Was the house painted?(Ev boyandı mı?)

Past Continuous: The house was being painted.(Ev boyanıyordu)
Soru Hali: Was the house being painted? (Ev boyanıyor muydu?)

Simple Future(Will): The house will be painted.(Ev boyanacak)
Soru hali: (Will the house be painted?(Ev boyanacak mı?)

Simple Future (Be going to): The house is going to be painted.(Ev boyanacak)
Soru hali: (Is the house going to be painted?(Ev boyanacak mı)

Present Perfect: The house has been painted.(Ev boyandı)
Soru hali: Has the house been painted?(Ev boyandı mı?)

Past Perfect: The house had been painted.(Ev boyandı)
Soru hali: Had the house been painted.(Ev boyandı mı?)


Yorum Gönderme

0 Yorumlar