İngilizce When / While Nedir ?

When ve While birer zaman bağlacı olarak kullanılabilirler.
When Zaman Bağlacı Nedir?

When, ".... olduğu zaman , olunca , -dığında" anlamlarına gelip 2 cümleyi birbirine bağlayan bir zaman bağlacıdır.
When'in Kullanım Yerleri

1. Belli bir zaman dilimini işaret ederken kullanılır.

Örnek : When I saw my favourite musician , I felt so exited
(En sevdiğim müzisyeni gördüğümde çok heyecanlandım)

When you finish your homework , I will give you a gift.
(Ev ödevini bitirdiğin zaman sana bir hediye vereceğim)2. Arka arkaya yaşanan 2 olayı anlatırken kullanılır

Örnek: When she saw her best friend after a long time , she began to cry
(Uzun zamandan sonra en yakın arkadaşını gördüğünde ağlamaya başladı)

When I told him good the good news , he became so happy.
(Ona güzel haberi verdiğimde mutlu oldu)3. Genel doğrulardan bahsederken kullanılır


Örnek: 
I ride bike when I feel sad
(Üzgünken bisiklet sürerim)

She sweats when she felts nervous
(Gergin olduğunda terler)4. Aynı anda gerçekleşen olayları anlatmak için kullanılır

I was playing basketball when she called me.
(Beni aradığında basketbol oynuyordum)

When he arrived home , i was cleaning my room
(O eve vardığında ben odamı temizliyordum)5. 2 cümle arasında neden - sonuç ilişkisi olduğu zaman kullanılır

When people watch scary movie , they usually feel scared
(İnsanlar korku filmi izlediğinde genelde korkarlar)

I felt so happy when i heard that my sister is pregnant
(Kız kardeşimin hamile olduğunu duyunca çok mutlu oldum)While Zaman Bağlacı Nedir?


While, "-iken  , esnasında" anlamlarına gelip 2 cümleyi birbirine bağlayan bir zaman bağlacıdır.


While Kullanım Yerleri

1. Belli bir zaman diliminde gerçekleşen 2 olayı anlatmak için kullanılır

While i was playing basketball , i hurt my leg.
(Basketball oynarken bacağımı incittim)

Her dad came home while she was doing her homework
(Ev ödevini yaparken babası eve geldi)When ile While'ı Birbirinden Ayıran Şey Nedir?

While'dan sonra gelen ilk cümleciğin zamanı continuous (devam eden) bir tense olması gerekiyor,sebebi ise while'dan sonra gelen fiilin belirli bir süre boyunca devam eden bir eylem olması gerekiyor. Örnek olarak while i was listening to music , my brother called me.Buradaki listening to music (müzik dinleme) eylemi belirli bir süre devam ettiği için while kullanılması gerekiyor.


When'den sonra gelen ilk cümleciğin zamanı continuous tenseler dışındaki zamanlar olması gerekiyor , sebebi ise when'den sonra gelen fiilin bir anda gerçekleşen , bir süre devam etmeyen bir eylem olması gerekiyor.Örnek olarak when i see my dad i felt so happy. Buradaki see (görme) eyleminin gerçekleşmesi zaman almadığı için when kullanılıyor.


When ile While'ı Birbirinden ayırma Alıştırmaları 


1.I was playing footbal _______ I saw her .

2.He will finish his project _______ his friend helps him

3._______ I was playing guitar , he listened to me

Cevaplar
1.I was playing footbal when I saw her .

2.He will finish his project when his friend helps him

3.While I was playing guitar, he listened to me

İngilizcenizi geliştirmek için ingilizce ile ilgilili yazdığım bütün yazıları buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.


Yorum Gönderme

0 Yorumlar