İngilzce Future Perfect Tense Nedir?
Future Perfect Tense Nedir: 

Gelecekte belli bir zaman noktasında tamamlanmış,bitmiş olacak eylemleri ifade etmek için kullanılan bir zamandır.

Cümle Yapısı:
Özne + will + have + fiilin 3. hali

Future Perfect'te Kullanılan Zaman İfadeleri:
By 2050 / next month
By then
By the time                                
In two years
By that time
When
By the end of the winter / next year
Before


Olumlu Cümle Örnekleri:

I will have published my book by 2023 (2023'te kitabımı yayımlamış olacağım)

Lily will have bought a bigger house by the end of summer.
(Lily yazın sonunda daha büyük bir ev almış olacak)

Ted will have established his own business in three years.
(Ted 3 yıl içerisinde kendi işini kurmuş olacak)

Olumsuz Cümle Örnekleri:

My mom won't have made a cake in 20 minutes.
(Annem 20 dakika içerisinde kek yapmış olmayacak)

Sheila won't have arrived home in 2 hours.
(Sheila 2 saat içerisinde eve ulaşmış olmayacak)

Soru Cümlesi Örnekleri:

Will Tom have bought a new car by 2020?
(Tom 2020'de yeni bir araba almış olacak mı?)

Will she have arrived in 2 minutes?
(O 2 dakika içerisinde ulaşmış olacak mı?)Yorum Gönderme

0 Yorumlar