Örnek Cümleler İle Birlikte 20 Tane İngilizce KelimeCitizen: Vatandaş 

I am a citizen of Turkey Republic
(Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım)


Foreign: Yabancı


This chocolate was made in a foreign country
(Bu çikolata yabancı bir ülkede üretildi)


Revenge: İntikam


Living is the best revenge
(Yaşamak en iyi intikamdır)


Soldier: Asker


He is going to be a soldier next year 
(O gelecek yıl bir asker olacak)


Dessert: Tatlı


My mother made a delicious dessert for us
(Annem bize lezzetli bir tatlı yaptı)


Value: Değer


Semih doesn't know the value of having a mother
(Semih bir anneye sahip olmanın değerini bilmiyor)


Rage: Sinir


My dad always said that rage is not a good thing
(Babam her zaman sinirin kötü bir şey olduğunu söylerdi)


Aim: Amaç


Ted's aim is to protect the Arcadian building.
(Onun amacı binayı korumak)


Spin Dönmek


The earth spins around the sun.
(Dünya güneşin etrafında döner)


Primitive: İlkel


There is no electricity in primitive villages
(İlkel köylerde elektirik yoktur)


Feather: Tüy


It should be the feather of pigeon
(Bu güvercin tüyü olmalı)


Narrow: Dar


There are many narrow streets in this neighbourhood
(Bu mahallede birçok dar sokak var)Solve: Çözmek


I couldn't solve the math question so i asked my brother for help
(Matematik sorusunu çözemedim , bu yüzden abimden yardım istedim)


Debt: Borç


His debt is so big that he must work 15 hours in a day
(Borcu o kadar büyük ki günde 15 saat çalışmak zorunda)


Liver: Karaciğer


She donated his liver to a little child
(O karaciğerini küçük bir çocuğa bağışladı)


Reasonable: Mantıklı


I think that idea is reasonable enough
(Bence bu fikir yeterince mantıklı)


Profession: Meslek

Barney never tells anybody what his profession is.
(Barney mesleğinin ne olduğunu hiçbir zaman kimseye söylemez)


Dormitory: Yurt

Jim lives in a dormitory
(Jim bir yurtta yaşıyor)


Weird: Garip , tuhaf

Swarley acted so weird last night
(Swarley dün gece çok garip davranıyordu)


Abroad: Yurt dışı

Sammy always wanted to go abroad without his parents
(Sammy her zaman ebeveynleri olmadan yurt dışına gitmeyi istedi)

Yorum Gönderme

0 Yorumlar